Online zpravodajství

14:05:38

Tisková konference skončila.

14:00:28

Libor Seneta: Drtivá většina našich výjezdů připadá na zdravotní obtíže, tedy interní stavy, což je zhruba 75 % případů. Zhruba 25 % případů jsou výjezdy k úrazům. 

13:57:32

Daniel Tuček: Každý noční let má vyšší rizikovost. Celosvětově 90 % všech nehod letecké záchranné služby se stane v noci. 

13:56:38

Daniel Tuček: Od roku 2021 by měl být v Hradci nepřetržitý provoz záchranářského vrtulníku. 

13:54:05

Daniel Tuček: Provozujeme LZS 11 let. A celou dobu létáme v noci, kdy je prováděno zhruba 10 % zásahů. V zimě je tma už v 16 hodin, takže létáme často nočních podmínkách, odpoledne se navíc stává nejvíce případů, kdy se lidé vracejí z práce. 

13:45:25

Mimo Královéhradecký kraj zasahovala LZS nejčastěji v Pardubickém kraji (138 zásahů), ale létá také do Středočeského (23), Libereckého (7) a na Vysočinu (1). Jedenáct případů si vynutila použití zásah s lanovým podvěsem.

13:43:17

LZS ošetřila v minulém roce 100 dětí do 18 let.

13:42:33

I přes omezenou létací dobu zaznamenala LZS 42 zásahů v nočním režimu. 

13:42:04

Vrtulník léta v zimě od 7 do 19 hodin a v létě od 6.30 do 22 hodin. Připravuje se novinka, kdy vrtulník bude k dispozici 24 hodin denně. 

13:41:30

Záchranáři z letecké záchranné služby ošetřili 572 pacientů.

13:40:49

Vrtulník letecké záchranné služby v roce 2018 vzlétl celkem 600x (včetně 32 výcvikových letů).

13:37:26

10,8 % pacientů po zástavě srdce je propustěno z nemocnice bez neurologického postižení. 

13:34:55

Posádakami ZZS bylo v roce 2018 zahájeno 501 resuscitací. V porovnání s jinými oblastmi je to hodně. Zhruba polovina těchto pacientů zemře.

13:30:37

Libor Seneta: Potřebujeme posílit posádky na horách. Lidé častěji jezdí na hory a naše kapacity občas nestačí. Proto se připravuje otevření výjezdové základny Temný Důl. Provoz by měl být zahájen v roce 2020. 

13:27:32

Libor Seneta: Dokončujeme stavbu polygonu v areálu LZS, kde bude možné nacvičovat zdravotnickou práci v reálných podmínkách. Otevřen by měl být v březnu.

13:25:09

Libor Seneta: Pokračujeme v zapojování tzv. First responderů (služba, kdy odbornou první pomoc mohou poskytnout lidé v okolí případu, kteří jsou zapojení do programu, např. záchranáři mimo službu). Máme 536 aktivních responderů s možností aktivace přes mobilní aplikaci. 

13:23:30

Libor Seneta: Všem nemocnicím, kromě Vrchlabí, jsme schopní předávat zdravotnickou dokumentaci pacienta elektronicky. Je to významný projekt v porovnání s jinými kraji. 

13:18:55

V terénu zasahovala ZZS KHK ve zhruba 48 tisícech případů. Další čtyři tisíce výjezdů tvoří převozy mezi zdravotnickými zařízeními. 

13:18:06

Počty výjezdů ZZS KHK každoročně mírně stoupají. 

13:13:31

Celkem operátoři na lince realizovali 205 000 relací, z toho 111 000 telefonátů bylo příchozích. Ve 640 případech, tedy skoro dvakrát denně, zahájili operátoři telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Jen zhruba v 0,8 % případů se operátoři spletli a nejedenalo se o zástavu srdce.

13:12:44

Denně je v Královéhradeckém kraji připraveno k výjezdu 31 skupin. V 10 sanitkách včetně vrtulníku je přítomen lékař, zbylých 31 posádek je tvořeno záchranáři. 

13:11:46

Denně bylo v Královéhradeckém kraji realizováno 144 zásahů. 

13:11:26

Žádost o pomoc přijmou operátoři záchranky každých 6 až 7 minut.

13:09:08

ZZS KHK měla v roce 2018 celkem 52 400 výjezdů (pozn.: k jednomu případu vyjíždí třeba i tři posádky). Ve 13 městech má záchranka 15 výjezdových základen. ZZS KHK se stará přibližně o 550 tisíc obyvatel.

13:07:56

Aleš Cabicar: Zvýšili jsme finanční prostředky pro ZZS KHK, které šly především na platy zaměstnanců. 

13:05:46

Aleš Cabicar: Krajské zdravotnicví se pere se spousty problémů, zejména to jsou personální otázky a finanční poddimenzovanost. 

13:03:59

Tisková konference začíná!

13:03:42

Hosté tiskové konference: 

Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Daniel Tuček, zástupce společnosti DSA, s. r. o.

Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví

Libor Seneta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje

Anatolij Truhlář, vedoucí lékař Letecké záchranné služby Hradec Králové

09:50:12

Tisková konference začíná ve 13:00 hodin.