Online zpravodajství

21:25:45

Jednání zastupitelstva skončilo!

21:05:32

Třiadvaceti hlasy byl přijat návrh na zrušení tendru. Vedení města má tři měsíce na to, aby dokumentaci zkontrolovalo.  

21:02:45

Hlasuje se o pozměňovacích návrzích. První pokus neprošel. 

21:00:32

Návrhová komise nyní předčítá několik návrhů, které během diskuze padly.

20:46:48

Následuje desetiminutová pauza, po které padne verdikt. Zatím se zdá, že koalice těsnou většinou 19 hlasů svůj záměr na zrušení tendru prosadí. 

20:44:43

A. Hrabálek: Chyby jsme tam skutečně našli a uvědomili jsme si, že tak, jak byla ta soutěž postavena, by narazila. Mám zkušenosti z evropských projektů a s tím, co jsou diskriminační podmínky. Pravděpodobně by nás čekalo velmi dlouhé vyjednávání, které by skončilo u ÚOHS. Dejte nám, prosím, ty tři měsíce. 

20:41:46

J. Bláha: Zastupitelstvo města se skládá ze 37 jedinců, kteří mohou moji frustraci a zmatenost posoudit. Buď to schválí, nebo neschválí. Jestli moje předběžné obavy budou zameteny pod stůl, tak ať projekt běží dál. Něco budovat je velice těžké, takže tři měsíce vůči těm letům bezradostnosti jsou malou cenou. 

20:40:13

J. Kotouček své povídání zakončil názorem, že město chce celý projekt poslat do kopru a stadion nestavět. 

20:38:57

J. Kotouček také připomíná minulé diskuze ohledně fotbalového stadionu. Ten současný není kulturní prostředí pro fanoušky. Všichni to víme. Ale jelikož volby vyhrála jiná zájmová skupina, tak se to bude znovu projednávat. Kdyby se nezměnila vláda města, tak už stavíme. 

20:35:06

Před zastupitele vystoupil J. Kotouček jako vyslanec fanoušků fotbalového klubu...

20:30:17

L. Škorpil si vysloužil největší potlesk z "tribuny" veřejnosti. 

20:29:48

L. Škorpil (ironicky): Udělejme to obráceně, takže čím déle to bude, tím to bude modernější. Kdybychom stadion postavili před 20 lety, tak už je starý. Vyhlásil bych soutěže o to, kdo stavbu nejvíc zdrží. Můžeme sem vozit turisty z Mnichova, aby se podívali na zbytky spartakiádního stadionu. 

20:26:01

L. Škorpil rekapituluje desítky let diskuzí o novém stadionu...

20:24:59

L. Škorpil (HDK): Musím říct, že mě ty řeči unavují. V roce 1960 Hradec vyhrál jedinkrát fotbalovou ligu. Bylo to na jediném škvárovém hřišti v zemi. Původně měl fotbalový stadion stát za okruhem vedle Všesportovního stadionu.

20:22:39

J. Langer (ANO): V zadávacím řízení chybí také etapizace stavby. Pro první fotbalovou ligu přece není potřeba, aby tam byly všechny skyboxy. Proč je musíme stavět hned? Postavme je až ve chvíli, kdy uvidíme, že klub funguje. Naše nabídky na prověření podmínek je podle mého názoru velice korektní. 

20:19:52

J. Langer (ANO): Nachystal jsem si pár bodů z diskuze, o které bych se s vámi chtěl podělit... Nechápu kritiku důvodové zprávy, protože požadované informace v ní jsou. Dále se hovořilo o možném snížení ceny – jsem přesvědčený, že k tomu dojít může, například prodejem písku z valů. 

20:16:03

P. Springerová (HDK) považuje materiály, které vedení města k bodu předložilo, za směšné. 

20:13:04

M. Hanousek (ZPHZ): Máme zprávu od supervizora, že některé věci je třeba znovu posoudit. Neříkáme, že jsou špatně, ale je ptořeba, aby se na ně odborníci podívali. Mohly by vzniknout problémy se statikou, sítěmi a řada dalších věcí. V dokumentaci jsou také uvedeny konkrétní výrobky konkrétních výrobců, což je diskriminační. 

20:09:52

O. Vlasák: Po mnoha letech příprav tříměsíční zdržení za tu jistotu stojí. Stadion rozhodně chceme!

20:09:07

O. Vlasák (ODS): Kdybychom neměli vážné pochybnosti, tak bychom zadávací řízení nezdržovali, nemohli bychom se příznivcům klubu podívat do očí. Rádi bychom během 3 měsíců udělali kontrolu. Návrat k novému projektování není možný. Musíme vycházet ze současného projektu, ale chceme mít možnost jednat s vítěznou firmou o případných změnách.

20:05:41

O. Vlasák (ODS): Přejeme si, aby tady vyrostl nový fotbalový stadion. Jestli do 4. 12. nezrušíme výběrové řízení, tak poběží dál, někdo vyhraje a pak se s ním budeme hádat. Riskujeme, že to spadne k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tam to může ležet roky, ÚOHS nemá lhůty. Dejte nám tři měsíce!

19:59:07

J. Holásek (HDK) se ptá, které podmínky jsou pro firmy diskriminační. Zdůrazňuje, že zrušení tendru může mít negativní vliv i na atmosféru kolem fotbalového klubu, sponzory...

19:57:38

M. Hanousek: Dejte nám šanci rozptýlit pochybnosti. Jiank se řítíme do dalšího průšvihu. Běžte se podívat na ZUŠ Střezina, kde údajně žádné problémy nebyly. 

19:57:04

M. Hanousek (ZPHZ) připomíná případ ZUŠ Střezina, o kterém se prý také hovořilo jako o projektu, kde jsou rizika marginální. Zdůrazňuje nutnost přítomnosti supervizora. Opět se přetřásá jméno bývalého náměstka Vedlicha. 

19:55:54

M. Štayrová: Autoři podmínek pro stávající řízení nerozumí zadávání veřejných zakázek. 

19:54:51

M. Štayrová (ANO): Proč jsme hlasovali pro původní návrh? V tu dobu jsme neměli prohlášení supervizora. K mému překvapení jsem zjistila, že supervizor odhalil velké nedostatky. Vzhlem k případu ZUŠ Střezina si troufám říct, že rizika vyplývající z podobně velké zakázky, jsou vážná.

19:51:25

J. Čáp (Koalice pro Hradec) se ptá, jestli je šance, že by v upraveném návrhu byla nižší cena. 

19:50:43

Na balkonu pro veřejnost se nachází i řada příznivců fotbalového klubu, kteří potleskem vítají kritická slova k návrhu na zrušení tendru. 

19:47:21

J. Bláha přiznává, že za měsíc nemohl stihnout si prostudovat veškeré podklady, které za celou dobu vznikly. Proto chce lhůtu 3 měsíců na posouzení. 

19:46:36

J. Bláha: Stavba za 450 mil. korun se v Hradci Králové léta neodehrávala. Možná nikdy. K tak velké stavbě bychom měli přistupovat s největší vážností. 

19:43:14

L. Štěpán (KSČM): Výběrové řízení mohou firmy napadnout vždycky, i když snížíme naše požadavky a odložíme stavbu o tři měsíce. Tohle není únik. Jestliže podléháme lobbingu královéhradeckých stavebních firem, tak je to velmi špatné. Potřebujeme velké firmy s obratem 2 mld. korun, ne ty malé hradecké s obratem 500 mil. korun. 

19:41:17

L. Štěpán (KSČM): Nevím, jestli má cenu nad něčím diskutovat, když koalice má 19 podpisů k tomuto návrhu a názory opozice už nejsou v podstatě důležité. 

19:40:45

J. Bláha: Možná jen slyším trávu růst, ale nacházíme se na rozcestí. Ukáže se, jestli pravdu mám, nebo ne. Mám ale silný pocit, že jsem tento krok udělat měl.

19:37:15

P. Springerová (HDK) se také ptá, co se změnilo od září tohoto roku, kdy 29 zastupitelů schválilo stávající podmínky. Návrh schválii i zastupitelé za ANO a ODS, kteří jsou teď proti. 

19:36:19

J. Bláha: Nacházíme se na rozcestí. Buď pojedeme stejným směrem, ale budou nadále panovat pochybnosti, jedna firma začne stavět, další podá stížnost a čtyři roky se nebude stavět. Druhou možností je odložit stavbu o ony tři měsíce, kdy zkontrolujeme a doladíme zadané podmínky. 

19:34:59

V diskuzi kolem návrhu bude pokračovat P. Vrbický (Piráti). Ptá se, co se změnilo od 25. září, kdy ODS i ANO hlasovalo PRO zadání. P. Vrbický také stejně jako ostatní protestuje proti formě, jakou je návrh zastupitelům podán. 

19:31:21

J. Bláha: Navrhuji lhůtu 3 měsíce, během kterých odstraním pochybnosti kolem zadání veřejné zakázky. Jsem povinen tyto pochybnosti slyšet a zabývat se jimi. 

19:29:20

J. Bláha kritizuje kvalifikační podmínky, které musí firmy splnit, aby se o stavbu mohly ucházet. Jsou podle něj diskriminační pro menší firmy. 

19:28:17

J. Bláha: Předkládáme tento bod takto narychlo, protože 4. 12. končí lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení.

19:27:36

J. Bláha nyní rekapituluje dění kolem zveřejnění zadávacího řízení. 

19:27:07

Jeho předkladatel J. Bláha zdůrazňuje, že město má i nadále zájem stadion postavit, jen ne za těchto podmínek. 

19:26:38

Zastupitelé se dostávají k bodu číslo 26. A sice možné zrušení tendru na výstavbu fotbalového stadionu. 

19:17:04

Následuje bod 21 a návrh na ukončení projektu "Centrum přirodovědného a technického vzdělávání v Hradci Králové".

19:15:55

Zastupitelé následně schválili dotaci na zajištění dopravní obsluhy SKI BUS Deštné v Orlických horách. 

19:14:14

Finanční podpora pro novou expozici muzea byla schválena.

19:10:35

Diskuze se rozběhla nad bodem jednání, který se týká přiřazení finančních prostředků na expozici v Muzeu východních Čech. Město je vlastníkem budovy a chce využít dotace ITI. 

18:56:51

Zastupitelé se volným krokem vrací do sálu. Před námi je ještě desítka bodů, ten nejočekávanější – možné zrušení tendru na výstavbu fotblavého stadionu – přijde na konec jako číslo 26.

18:28:50

Následovat bude 20minutová přestávka. Jednání bude pokračovat v 18:50.

18:21:24

Dalším diskutujícím z řad občanů je J. Doležal, který hovoří o zdvoukolejnění železniční trati mezi Opatovicemi a Hradcem Králové. 

18:14:17

Do diskuze se přihlásila paní Rejchrtová, která před zastupiteli hovoří o problematice opuštěných koček. Dále chce projednat nedostatek laviček pro seniory na Moravském Předměstí. 

18:12:18

Nyní je na programu diskuze občanů...

18:06:53

Jednání se zaseklo u 16. bodu. Zastupitelé diskutují nad převodem části pozemku pod hvězdárnou Královéhradeckému kraji. Hovoří se mimo jiné o zachování přiznivých vztahů s hejtmanstvím. Rozpor je nad tím, zda do smlouvy specifikovat, že převod bude ohraničen lhůtou 25 let, nebo ne. 

17:52:24

Zastupitelé jsou zatím u 15. bodu, stále se projedávají majetkové záležitosti. 

17:32:42

Zastupitel L. Štěpán (KSČM) konstatoval, že prodejní ceny pozemků jsou mnohem nižší než je prý v daném místě obvyklé. Náměstkyně V. Pourová (ANO) vysvětluje, že se jedná o již zastavěné pozemky, proto není možné použít běžný výpočet jako u prázdných pozemků. 

17:24:31

Zastupitelé projednávají majtekové záležitosti a prodeje několikametrových pozemků. Nyní se hlasuje o 12. bodu, fotbalový stadion přijde na řadu jako 26. 

17:12:10

Bez diskuze se také "projednávají" body o spíše administrativním přesunu finančních prostředků v rozpočtu. 

17:08:55

Zasedání zastupitelstva se budou v prvním pololetí roku 2019 konat vždy v úterý od 16 hodin (pro hlasovalo 22 zastupitelů). Od 18 hodin pak bude následovat diskuze s občany. 

17:04:01

Na zastupitelstvu možná navzdory očekávání rozhodně není nuda. Zastupitelé se nyní zasmáli nad požadavkem, aby jednání neřídil předseda návrhové komise, ale primátor.

17:01:25

Řada bodů se teď projednává bez diskuze zastupitelů. To nejdůležitější teprve přijde...

16:47:24

Piráti navrhují, aby v některých komisích bylo 13 místo 11 navrhovaných členů.

16:43:16

Zastupitelé diskutují o zřízení komisí rady města a výborů zastupitelstva pro nadcházející čtyři roky. 

16:41:02

Zastupitelstvo Hradce Králové například projednává i prominutí pokuty za odtah vozidla.

16:39:24

Nyní zastupitelé projednávají méně závažné či administrativní záležitosti...

16:31:26

Celkem 19 zastupitelů hlasovalo pro to, aby se bod zařadil na jednání. Zastupitelé tedy jako 26. bod projednají možnost zrušení zadávacího řízení na výstavbu fotbalového stadionu. 

16:29:48

Bude se hlasovat o tom, zda se bod zařadí do programu...

16:28:25

Stále se disktuje nad tím, zda se vůbec tento bod zařadí do jednání. Ne o tom, zda bude zadávací řízení zrušeno.

16:27:16

L. Štěpán apeluje na to, aby vedení města doplnilo důvodovou zprávu do informačního systému. Zastupitelé stále hořekují nad tím, že nemají dostatek informací. 

16:26:13

J. Sova (HDK): Zadávací podmínky pro toto výběrové řízení bylo schváleno 29 hlasy. 

16:24:37

M. Hanousek dále kritizuje fakt, že předchozí vedení města o tak velké zakázce rozhodlo na konci svého mandátu. Zdůraznil, že i nové vedení města chce stadion postavit, ale měly by dle jeho slov napravit chyby v zadávacím řízení. 

16:22:41

M. Hanousek: Dnes je poslední možnost, kdy můžeme řízení ukončit. Nové zastupitelstvo nestihneme svolat, proto ta naléhavost. Dne 4. 12. končí lhůta pro podávání přihlášek, pak už by městu plynuly sankce. 

16:20:53

J. Bláha: Považuji to za Sofiinu volbu. Jsou dvě možnost: pustit to, nebo to nepustit. Rozumím tomu, že se zastupitelům nelíbí, že jde o tak náhlou věc. Blíží se však termín 4. 12., a proto není jiná příležitost. Chci, aby se bod projednal, chci vás upozornit a pak je na vás, jak budete hlasovat.

16:19:15

Další zastupitelé vyčítají náměstku Bláhovi, že neinformoval kolegy o podrobnostech ohledně bodu (zrušení zadávacího řízení na výstavbu stadionu), který chce do jednání zařadit. Zastupitelé neznají důvod, proč tento bod navrhuje. Sálem se rozlehl potlesk. 

16:16:45

Zastupitelům v čele s A. Maclovou či Z. Finkem vadí, že zastupitelé nedostali podklady včas. Probíhá ohnivá diskuze mezi J. Bláhou a Z. Finkem.

16:14:35

J. Bláha (ODS): Pokud by měly platit stávající podmínky pro zadávací řízení na výstavbu stadionu, tak ty jsou schopné splnit asi jen tři firmy v republice. Mám jisté pochybnosti, proto o tomto bodu chci jednat. Je to závažné a zásadní. Taková investice v HK se dlouho neodehrála a dlouho neodehraje.

16:13:23

Hned na úvod se rozhořela diskuze nad tím, zda se bude o fotbalovém stadionu jednat.

16:09:55

Náměstek Bláha navrhuje do programu zařadit bod týkající se fotbalového stadionu, a sice zrušení zadávacího řízení. 

16:09:08

Přítomných je 36 zastupitelů, chybí jen T. Šormová. 

16:08:32

Tak už dorazili i poslední opozdilci, jednání začíná...

16:08:08

K jednání se zatím nepřihlásili dva zastupitelé, přítomno jich je 35.

16:03:25

Královéhradečtí zastupitelé se pomalu scházejí do sálu v Adalbertinu, jednání začne během několika minut.

11:34:00

Zasedání zastupitelstva začíná v 16:00 hodin.