Online zpravodajství

20:14:55

Ustavující zastupitelstvo skončilo.

20:09:07

Finanční výbor: Jiří Lejhanec obdržel 11 hlasů, Václav Snopek 25 hlasů. Předsedou je tedy lídr komunistů Václav Snopek. Jiří Rozinek se stává místopředsedou výboru.

20:08:18

Kontrolní výbor: Jakub Kutílek získal 35 hlasů, František Brendl 31 hlasů. Kutílek je tedy předsedou, Brendl místopředsedou.

19:47:35

V kontrolním výboru je jen po jednom kandidátovi na předsedu – Jakub Kutílek – i místo předsedu – František Brendl. Tady nemají zastupitelé, nad čím váhat.

Co se týče finančního výboru, tak tam jsou dva kandidáti na předsedu: Jiří Lejhanec a Václav Snopek. Na pozici místopředsedy je navržen Jiří Rozinek.

19:37:59

Zastupitelé nyní dávají návrhy na předsedy a místopředsedy kontrolního a finančního výboru. 

19:16:08

Zastupitelé nyní řeší složení finančního a kontrolního výboru, oba budou mít 11 členů.

19:05:42

Gesce byly schváleny.

19:01:09

O navrženém rozdělení gescí se právě hlasuje...

18:51:11

A jak budou mít noví radní rozdělené gesce?

Martin Charvát – dotační politika, pojektový management, strategický plán a rozvoj města a veřejné zakázky

Petr Kvaš – územní plánování, urbanismus a architektura, doprava a informační technologie

Helena Dvořáčková – investiční výstavba, správa majetku města a životní prostředí

Jakub Rychtecký – sociální politika, zdravotnictví, školství a sport

Jan Mazuch – ekonomika a rozpočet, kultura, cestovní ruch a správa kapitálových podílů společnosti

Ludmila Ministrová – řízení a koordinace aktivit z pozice předsedkyně Rady spolku Turistické oblasti Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s.

Vít Ulrych – jednání o Nadačním fondu Pardubické nemocnice a zastupování města v tomto nadačním fondu a pro jednání v oblasti zdravotní péče.

18:41:43

Jak hlasování dopadlo? Vladimír Martinec (28 hlasů), Ludmila Ministrová (26 hlasů, Tomáš Pelikán (29 hlasů), Jiří Rejda (27 hlasů), Vít Ulrych (25 hlasů) a Vítězslav Štěpánek (29 hlasů). 10 lístků bylo neplatných. Rada města Pardubice je kompletní. 

18:19:43

Na pozice radních byli navrženi: Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Vít Ulrych a Vítězslav Štěpánek.

18:17:19

Dalším krokem je volba ostatních radních.

18:14:57

Náměstci budou primátora zastupovat v tomto pořadí: 1. Petr Kvaš, 2. Helena Dvořáčková, 3. Jakub Rychtecký, 4. Jan Mazuch.

18:13:35

Všichni čtyři zastupitelé byli zvoleni náměstky: Helena Dvořáčková – 24 hlasů, Petr Kvaš – 30 hlasů, Jan Mazuch – 29 hlasů a Jakub Rychtecký – 28 hlasů.

18:11:41

Zastupitelé se vrací do sálu, hlasy jsou sečteny...

17:54:02

Nyní budou zastupitelé opět hlasovat v tajné volbě. Ke zvolení musí náměstek získat nadpoloviční většinu hlasů, tedy 20.

17:53:44

Na čtyři pozice náměstků byli navrženi: Helena Dvořáčková (ANO 2011), Petr Kvaš (ODS), Jakub Rychtecký (ČSSD) a Jan Mazuch (ODS). Všichni čtyři se vzdali slova a souhlasí se svou kandidaturou. 

17:51:41

Nyní se budou volit náměstci, jednotlivé strany předkládají své návrhy.

17:50:44

Zastupitelstvo se zúčastnilo v plném počtu, bylo vydáno a do urny vhozeno 39 hlasovacích lístků. Pro Martina Charváta hlasovalo 28 zastupitelů, 11 hlasovacích lístků bylo neplatných.

17:49:58

Hlasy jsou sečteny. Volební komise vyřkne výsledek...

17:42:26

Dochází na sčítání hlasů...

17:36:10

Probíhá hlasování. Zastupitelé postupně přicházejí k urně a vhazují do ní hlasovací lístek. 

17:34:41

Aby se Martin Charvát stal primátorem, musí získat vyšší počet než polovinu hlasů. V tuto chvíli tedy minimálně 20.

17:33:58

Zůstává tedy jediný kandidát, a to stávající primátor Martin Charvát. Volba primátora je tajná.

17:33:13

Martin Charvát: „Děkuji za to, že jsem byl navržen, svých pět minut ani nevyužiji."

17:32:52

Karel Haas: „Děkuji za důvěru, ale zastupitelská demokracie se nedělá pět minut před zastupitelstvem, takže tuto možnost odmítám, nicméně si jí velmi vážím."

17:32:03

Byli navrženi dva kandidáti: Martin Charvát a Karel Haas.

17:31:30

Nyní se hlasuje o primátorovi...

17:30:44

V nadcházejícím volebním období bude mít rada 11 členů, z čehož budou čtyři náměstci a jeden primátor.

17:29:58

Pro 4 náměstky hlasuje 30 zastupitelů, proti návrhu 3, zdrželo se 6. 

17:29:07

Pro 3 náměstky hlasuje pět zastupitelů. Proti návrhu je 23. Hlasování se zdrželo 11. Návrh nebyl schválen.

17:28:10

Padly dva návrhy: tři nebo čtyři náměstci... Bude se hlasovat o obou variantách.

17:27:15

Nyní se hlasuje o počtu náměstků...

17:27:05

Nikdo nepřišel s jiným návrhem než 11 radních. Pro hlasovalo 37 radních, zdrželi se 2. 

17:24:50

Rada má nejméně 5 a nejvíce 11 členů, počet musí být lichý.

17:24:33

Nyní se bude hlasovat o počtu členů rady a počtu náměstků.

17:24:14

Předsedou návrhové komise byl zvolen Martin Kolovratník (ANO 2011).

17:24:02

Každá strana zvolená do zastupitelstva vybrala svého zástupce do návrhové komise:

Ludmila Ministrová – Koalici pro Pardubice, Jakub Kutílek – Piráti, Vladimír Martinec – Sdružení pro Pardubice, Matěj Slanař – ODS, Pavel Studnička – KSČM, Jiří Rozinek – ODS, Martin Kolovratník – ANO, Aleš Klose – Pardubáci společně.

Návrhová komise si nyní volí předsedu...

17:20:49

Dále se hlasuje o jednacím řádu. Opět všichni zastupitelé schválili jednací řád z minulého období. 

17:19:48

Stejně tak všech 39 zastupitelů schválilo program jednání zastupitelstva. 

17:19:13

Všech 39 zastupitelů hlasovalo pro to, aby se Petr Klimpl a Tomáš Pelikán stali členy návrhové komise.

17:16:10

Zastupitelský slib složil také Václav Snopek (KSČM). Pro něj tato ceremonie rutinou, neboť je zastupitelem nepřetržitě už od roku 1994. 

17:08:10

Přítomno je všech 39 zvolených zastupitelů, kteří postupně přicházejí k pultu. 

17:03:47

Zastupitelé budou skládat slib. V abecedním pořadí předstoupí před zaplněný sál a složení slibu potvrdí podpisem. 

17:03:10

Ustavující zastupitelstvo začíná. Stávající primátor Martin Charvát čte nejdůležitější zásady jednacího řádu. 

16:50:41

Zastupitelé se pomalu scházejí na pardubické radnici, atmosféra je zatím velice uvolněná.

14:28:40

Pokud půjde vše podle předpokladů, tak by se měl staronovým primátorem stát Martin Charvát (ANO 2011). 

14:26:29

Bude také zajímavé sledovat, zda a jak náladu zastupitelů ovlivní kauza předsedy vlády Andreje Babiše, která už týden hýbe republikou. K ochotě hlasovat společně s hnutím ANO zřejmě moc nepřispěje. 

14:23:23

Jenže několik hodin před startem ustavujícího zastupitelstva je jisté, že 28 hlasů nové vedení města nedostane. Koalici už dříve odmítl podpořit lídr ODS Karel Haas, který se tak zároveň vzdal funkce náměstka. Stejný krok učinil také druhý muž občanských demokratů Petr Klimpl. Podporu hnutí ANO odmítá vyjádřit i Jiří Skalický (Koalice pro Pardubice, TOP 09) a Štěpánka Fraňková, která se do zastupitelstva dostala za Sdružení pro Pardubice, ale právě kvůli povolebnímu vyjednávání ze strany odešla.

14:18:31

Novou vládu nad městem utvoří zástupci pěti stran či uskupení – ANO 2011, ČSSD, Koalice pro Pardubice (TOP 09, KDU-ČSL, Nestraníci) a Sdružení pro Pardubice. V ideálním případě by koalice měla 28 mandátů, což je v 39členném zastupitelstvu pohodlná většina.

11:15:48

Ustavující zastupitelstvo začíná v 17:00 hodin.