Online zpravodajství

10:20:47

On-line chat skončil!

10:20:40

Václav Snopek: Děkuji za zajímavé dotazy, jsem rád, že se občané zajímají o přístupy jednotlivých volebních subjektů k řešení problémů města. Přeji Vám, aby tento zájem vydržel co nejdéle. Náš kompletní volební program najdete na našich stránkách KSČM a určitě se potkáme na mnoha místech ve městě při kontaktní předvolební kampani.

10:19:11

Otázka: Považujete odkoupení hokejového klubu Dynamo městem za správný krok?

Václav Snopek: Ani v minulosti jsem nehlasoval pro prodej hokejového klubu. V situaci, ve které se Dynamo ocitlo, jsem podpořil i celý náš klub nákup hokejové klubu, tedy sportu, který Pardubicím patří a šíří slávu Pardubic. A ani nepodporuji v tuto chvíli myšlenku ukvapeného prodeje. Je v silách města ekonomicky zastabilizovat hokejový klub. A věřím, že už v letošním ročníku bude A tým, ale i mládežnické týmy, svými kvalitními výkony reprezentovat město.

10:16:00

Otázka: Přijal byste sirotky ze Sýrie?

Václav Snopek: Československo v minulosti přijalo řadu lidí a dětí z míst válečných konfliktů. Dodnes u nás žije řada občanů Řecka, z doby občanské války. Sirotek je sirotek a musí se o něj někdo postarat. Tak jestli myslíte otázku skutečně vážně, že se jedná opravdu o sirotky, s tím nemám problém. Problém však mám s ekonomickými migranty a přístupem mezinárodního společenství, zejména Evropské unie, k řešení tohoto problému.

10:13:57

Otázka: Pane Snopku, si opravdu děláte srandu? Klement byl dobrý člověk a prezident "doby"? Neměla by vás ve studiu vyzvednout policie? Na to je paragraf!!!

Václav Snopek: Historická fakta nelze popřít, ať se vám to líbí, či nelíbí. Klement Gottwald měl svoje pozitivní i negativní stránky. V každém případě byl prezidentem Československa.

10:12:53

Otázka: Máte jako zastupitel zdarma MHD? 

Václav Snopek: Ne!

10:12:40

Otázka: Vzpomínáte si na sochu Vladimíra Iljiče Lenina a víte, kde bylo Leninovo náměstí? Proč jste si sochu nekoupil do své kanceláře? Až budete primátorem, mohl jste si ji tam odstěhovat.

Václav Snopek: Je to velice humorná otázka, socha V. I. Lenina byla na dnešním Náměstí Republiky v prostoru před divadlem. Náměstí V. I. Lenina bylo na dnešním náměstí Čs. legií a mám obavy, že tato bronzová socha je natolik těžká, že by ji ani nové stropy na radnici neunesly. 

10:11:01

Otázka: Mají zůstat Rudoarmějci na svém místě nebo by bylo lepší je dát do muzea totality?

Václav Snopek: Socha Rudoarmějce od akademického sochaře Malinovského na náměstí republiky je od roku 1957, je to místo, kde každoročně vzdáváme hold a úctu našim osvoboditelům. Chceme snad vymazat z historie období druhé světové války? Osvobození v květnu 1945 nemá nic společného s totalitou.

10:08:39

Otázka: Jaký je Vás názor na Andreje Babiše, je přeci váš komunista...

Václav Snopek: U komunistů do roku 1989 bylo mnoho současných nebo porevolučních politiků. Ne nadarmo je vžitý vtip, že komunisté stále vládnou, ale v jiných stranách. Jestliže Andrej Babiš má komunistickou minulost a teď na tento režim plive, nebo dokonce tvrdí, že měla býti komunistická strana zakázána, ať si uvědomí, že si plive do tváře. Není neobvyklé, že člověk mění názor, ale neměl by je měnit tak, kdy znevažuje hodnoty vlastního života.

10:06:46

Otázka: Co říkáte na sochu buržoazního podnikatele Jana Kašpara? Líbí se vám?

Václav Snopek: Já si myslím, že ta otázka není vhodně položená. Jan Kašpar byl průkopníkem českého letectví a právem jsme na jeho počin jako Pardubáci hrdí. A je správné si tyto historické události připomínat.

10:05:46

Otázka: Jaký je váš názor na AFI palác? Není on tím dopravním špuntem Pardubic? A co cena pozemků? Že není nikdo zavřenej...

Václav Snopek: Afi palác vznikl jako jedna z budov, kde měl být komplex staveb. Že vzniklo jen nákupní centrum, ne kongresový hotel a luxusní bydlení, za to můžou sami zastupitelé. Dobře si vzpomínám na své diskuzní vystoupení tenkrát v klubu ABC, že svým rozhodnutím zastupitelstvo ruší původní smlouvy. Byl jsem pochopitelně proti. Cena pozemku, pokud se dobře pamatuji, byla dána v rámci soutěže. Dnes se nám může zdát a je skutečně velmi nízká, avšak investor, a to je potřeba poctivě přiznat, více jak 10 milionů vložil do města na jiné projekty.

10:02:48

Otázka: Je Miloš Zeman dobrým prezidentem?

Václav Snopek: Miloš Zeman jako prezident v mnoha ohledech sehrává pozitivní roli, ale stále mu vyčítám jeho neomalené a někdy neuvážené výroky.

10:02:01

Otázka: Kdo podle vás bude novým pardubickým primátorem? Jméno prosím a žádné vytáčky...

Václav Snopek: Bez vytáček to mají v rukách voliči a já jim přeji, aby svátek demokracie, tedy volby, nebyl pro naše spoluobčany jen jednou za čtyři roky, ale aby se lidé aktivně zapojovali do dění ve městě průběžně.

10:00:43

Otázka: Není podle vás senior taxi protěžování určité soukromé společnosti z městské pokladny?

Václav Snopek: Tady si musíme položit otázku, jestli je povinností města starat se o seniory, či ne. Často jezdíme na západ a přenášíme mnohé zkušenosti. Odborníci vždy tvrdí, že úroveň společnosti se měří i podle toho, jak se dokážeme postarat o občany, kteří se o sebe sami postarat nemohou. Jsem přesvědčen, že i senior taxi je jedním z příspěvků, jak se o občany staráme. V sociálních službách nemohou prioritně rozhodovat finance.

09:57:53

Otázka: A co Václav Havel?

Václav Snopek: Podle mě Václav Havel sehrál svoji roli po listopadu 1989 a byl bych rád, kdyby se někdy v budoucnu naplnilo jeho heslo, které s oblibou užíval, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Mám pečlivě schovány všechny jeho projevy a vystoupení a občas se musím nad jejím obsahem zasmát.

09:56:19

Otázka: Má mít město městskou policii? Není to příliš vysokýn luxus?

Václav Snopek: Já se netajím názorem, že policie v tomto státu by měla být jen jedna se stejnými pravomocemi a kvalifikačními předpoklady, avšak potřebu a nutnost městské police vnímám a patrně ještě dlouho bude městská policie fungovat.

09:55:04

Otázka: Jak se díváte na propojku přes Červeňák? Příroda nebo silnice?

Václav Snopek: Již jsem se o tom zmínil, jsem přesvědčen, že pokud by tato obslužná komunikace byla již dnes, bylo by méně starostí ohledně zajišťování tras v případě oprav nadjezdu o nemocnice. Byla by to i alternativa pro kratší spojení do krajské nemocnice, která by v budoucnu mohla sloužit třeba pouze pro MHD či cyklistům.

09:53:37

Otázka: Pane Snopku, co říkáte na zavedení jízdného pro seniory nad 75 let zdarma. Chcete tuto hranici posunout na 60 let?

Václav Snopek: Já se domnívám, že ta hranice by měla býti snížena o 10 let. Přispělo by to nejen k větší mobilitě seniorů, ale i větší bezpečnosti na silnicích.

09:52:14

Otázka: Jste vášnivý kuřák, jste pro zavedení kouření v trolejbusech?

Václav Snopek: Nikoliv. Sice jsem kuřák a jsem velice tolerantní, nikdy jsem neprosazoval to, aby kuřáci měli nějakou prioritu, ale spíše jsem prosazoval to, aby i kouření mělo nějakou kulturu. Když již zvítězil většinový názor, že se nesmí kouři t v restauracích, tak přeci jenom jsem přesvědčen, že na vyhrazeném místě by měl stát popelník. Je to o té kultuře. Dodnes však nejsem přesvědčen o tom, že kouření v restauraci by měla býti věc majitele, a jsme Češi a vždy se našlo, jak ten či onen zákaz obejít.

09:49:57

Otázka: Co považujete za váš volební úspěch?

Václav Snopek: Volební úspěch by bylo vítězství. Kdo jde do politiky, by se vždy měl snažit dosáhnout jen toho nejvyššího cíle. To není neskromnost, to je životní zkušenost. Volební úspěch by byl návrat na pozice před čtyřmi lety. V konkurenci 15 volebních stran to bude složité, ale ne nereálné.

09:47:45

Otázka: Kdo byl podle vás nejlepším pardubickým primátorem?

Václav Snopek: Pamatuji minimálně pět primátorů, pouze jeden zatím obhájil post na dvě období. Spolupracovali jsme jako klub s každým, ale jakési tání ledu nastalo za primátorování Jiřího Stříteského a postupně i klub KSČM začal býti brán vážně.

09:45:13

Otázka: Co považujete za největší problém Pardubic a znáte jeho řešení?

Václav Snopek: Určitě by to bylo na dlouhou odpověď. S časem se problémy města mění a do popředí vyvstávají nové a naléhavější úkoly. Obecně lze pokládat za značně problematickou dopravu ve městě. Spoléhání se pouze na to, že stát a jeho organizace nám vybudují obchvaty, je málo. Musíme v jejich prospěch úspěšně lobovat, ale také řešit to, co je v našich silách. Například místní komunikace, obslužné komunikace, jako je například propojení mezi ulicí Pod Břízkami a Kyjevská či propojka Svítkov-sever a Trojice. Řešení parkování je taktéž v pravomoci města. Vylepšovat se nechá i technickými opatřeními – inteligentní řízení dopravy, zelené vlny apod. Do budoucna bude nutno i uvažovat o změně trasování MHD. Dalším problémem, který je velice znát v poslední době, je otázka dostupnosti bydlení. Současný trend, kdy o cenách rozhodují jen a jen developeři, a při neexistenci skutečného trhu s byty, je to vážný problém. Proto navrhujeme, aby v součinnosti s rozhodnutím vlády byla urychleně realizována výstavba městských nájemních bytů s regulovaným nájemným. Město si už nemůže dovolit prodávat další bytové nemovitosti. Žel i město nám stárne a budeme muset rozšířit kapacity domovů pro seniory. To jsou stručně nejhlavnější problémy z pohledu KSČM na nejbližší čtyři roky. Neopomíjíme však ani kulturu a sport.

09:39:52

Otázka: Pane Snopku, určete pořadí oblíbenosti: Klement Gottwald, Václav Havel, Gustáv Husák, TGM, Václav Klaus a Miloš Zeman

Václav Snopek: Je to velice zajímavá otázka. Každý z politiků měl své klady a nedostatky. Já se domnívám, že otec vlasti byl T. G. Masaryk a v letošním roce si jej mnohokrát připomeneme. Své klady měl, a teď už těžko budu určovat pořadí, jak Gustav Husák, tak Václav Klaus, tak Miloš Zeman. Ve své době měl svůj význam i K. Gottwald. Koneckonců dnes máme Miloše Zemana, je však důležité vždy brát funkci prezidenta republiky vážně a i v případě, pokud někdo někoho nevolil, by měl ctít hlavu státu. A znovu je to o lidských hodnotách.

09:37:04

Otázka: Pardubice znáte jako málokdo. Nejste náhodou nejdéle sloužícím zastupitelem ve městě?

Václav Snopek: Při práci pro města a ve prospěch občanů, což jsem domnívám, že jsem vždy dělal, si člověk ani neuvědomí, jak dlouho tuto práci dělá. Když vás práce baví, a myslím si, že je i užitečná, tak jsem si ani neuvědomil, že sloužím od roku 1994. Ale není to o tom, jak dlouho člověk slouží, ale jestli je moje práce stále přínosem. Já se domnívám, že ano.

09:35:19

Otázka: Jste znám svými pravicovými názory, proč jste u komunistů?

Václav Snopek: Nedomnívám se, že mám pravicové názory. Otázka pravice a levice zejména v komunální politice těžko vystihne charakter řešení. Neznám levicovou nebo pravicovou kanalizaci či komunikaci, chodník. A pokud někdo pokládá reálná řešení pouze za pravicová, tak ho při tom nechám. Levicovost se spíše projevuje v hodnotových postojích a v dopadu na většinu občanů města, tudíž úzké skupinové zájmy vždycky konfrontuji se zájmy a potřebami většiny občanů města. To však neznamená, že by i skupinové zájmy a potřeby nemělo město řešit. Srdce mi skutečně bije nalevo.

09:32:29

Otázka: Dobrý den pane Snopku, zpíváte si občas internacionálu?

Václav Snopek: Ano! Na některých našich stranických akcích zakončujeme setkání komunistických příznivců Internacionálou.

09:31:46

Václav Snopek: Zdravím diváky i čtenáře naší televize a jsem připraven odpovídat na vaše otázky!

08:58:38

On-line chat začíná v 9:30 hodin.