Online zpravodajství

09:15:24

On-line chat s hejtmanem Jiřím Štěpánem skončil.

09:15:14

Jiří Štěpán: Moc děkuji za otázky a rád bych Vám popřál krásné léto! Doufám, že budeme mít možnost se někdy potkat osobně. Pokud máte další otázky, neváhejte mě kontaktovat na emailu jstepan@kr-kralovehradecky.cz.

09:09:04

Otázka: Dobrý den, měla bych jednu osobnější otázku. Jako hejtman jste jeden z nejmladších členů rady kraje, dávají vám to kolegové nějak znát?

Jiří Štěpán: Toto mě nikdy nenapadlo a veškeré otázky či problémy debatujeme v rámci rady jako rovnocenní partneři bez ohledu na věk nebo „stranické tričko”.

09:07:00

Otázka: Co vás vedlo k tomu, že jste z "klidného" místa na univerzitě přešel do politiky?

Jiří Štěpán: Ono „klidné” také úplně nebylo. Můžu vzpomenout jednání s různými institucemi, která nebyla úplně lehká, a zároveň dlouhé debaty, kdy jsme se bavili o tom, jak reagovat na neustále se měnící podmínky, které předkládalo ministerstvo školství. Věřím, že role univerzit není jen ve vzdělávání a výzkumu, ale i v pomoci regionu, tedy svému okolí. Tato pomoc je to stejné, o co se snažím v rámci práce pro Královéhradecký kraj.

09:03:46

Otázka: Dobrý den, napadá mě neobvyklá otázka... jak vy osobně se díváte směrem ke komunálním volbám. Ve městech a obcích možná budou noví starostové, není náročné znovu navazovat kontakty a spojení?

Jiří Štěpán: Je výlučným právem voličů si zvolit svá zastupitelstva a věřím, že spolupráce, ať už s novými či stávajícími zastupiteli na městech a obcích, bude stejně dobrá jako doposud. Rád bych vyjádřil obdiv k zastupitelkám a zastupitelům a jejich týmům na menších obcích.

09:01:07

Otázka: Dobrý den, pokud vím, máte v gesci také inovace. Co to v rámci kraje znamená? Jak výzkum podporujete? Spolupracujete třeba s UHK? Děkuji!

Jiří Štěpán: Předsevzal jsem si a věřím, že se nám daří prohlubovat spolupráci mezi jednotlivými organizacemi, ať již to jsou fakulty, muzea, knihovny, galerie či archivy, ale i výzkumné instituce technicky orientované, tak, aby byla podpořena meziinstitucionální spolupráce. Máme zde špičkové vědce a jsem rád se daří nejen spolupráce se zahraničím, ale zároveň lákat studenty ke studiu do našeho kraje. Téma vědy a výzkumu ve školství mi je díky profesním zkušenostem pochopitelně velice blízké.

08:57:22

Otázka: Dobrý den, jak jste spokojený s fungováním IZS v kraji? Co byste vylepšil?

Jiří Štěpán: Vzájemná spolupráce hasičů, policie a záchranářů je skvělá, zároveň potřebujeme na celostátní úrovni dořešit možné zásahy našich složek v Polsku a polských záchranářů u nás. Rád bych vás pozval i na „Den IZS”, který se koná 7. září na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Touto akcí dokazujeme výbornou spolupráci mezi složkami.

08:54:57

Otázka: Vážený pane hejtmana, co podle Vás současný Královéhradecký kraj nejvíce trápí?

Jiří Štěpán: Nedostatek odborníků v některých profesích, zároveň bychom potřebovali více finančních prostředků na investice, např. do sociální oblasti či dopravní infrastruktury.

08:53:37

Otázka: dobrý den, jak to bude dlouho ta vyhláška zákaz rozdělávání  ohňů?

Jiří Štěpán: Zákaz rozdělávání ohňů bude platný do té doby, než o to požádají hasiči a zároveň, jak se změní toto horké klima.

08:51:49

Otázka: Dobry den, pred necelym mesicem jste vydal prohlaseni ze v celém Královéhradeckém kraji platí zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě,ktere do dnesniho dne nebylo zruseno a presto se nekde delaji ohnostroje Jiraskuv Hronov atd, je to normalni porusovat neco.

Jiří Štěpán: Organizátoři mají za úkol tyto záležitosti konzultovat s profesionálními hasiči a na jejich doporučení dále postupovat. Ten zákaz spočívá i v prevenci, která není jen v rozdělávání ohňů, ale i například v tom, že nepouští tzv. lampióny štěstí. Věřím, že v těchto vedrech, každý svým zdravým rozumem posoudí, co je nebo není vhodné, a pokud by byl na rozpacích, tak se bude radit.

08:48:35

Otázka: Královéhradecký kraj byl vyhlášen nejlepším místem pro život, čím vy osobně si myslíte, že to je?

Jiří Štěpán: Máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě, chlubíme se dobrým středním i vysokým školstvím, dostupnou zdravotní péčí, důležitá je i přítomnost Fakultní nemocnice Hradec Králové a zároveň žijeme v dobrém a atraktivním životním prostředí. Toto vše dohromady přispívá k tomu, že kraj je velmi dobře hodnocen a vnímán. Máme mnoho atraktivit jako Český ráj, Krkonoše, Sněžku, nádherné barokní stavby, ale i technické památky a další. Prostě se nám tu dobře žije!

08:44:45

Otázka: Dobrý den, máte nějak vysledované, jestli a jak pomohl zákaz rozdělávání ohňů v přírodě?

Jiří Štěpán: Ze statistik HZS Královéhradeckého kraje vyplývá pokles četnosti požárů, zároveň tento krok je zásadní prevencí. Zákaz rozdělávání ohňů byl vyhlášen na žádost hasičů.

08:43:30

Otázka: Dobrý den, v nedávné době navštívil náš kraj premiér Babiš. Jak vnímáte tuto návštěvu a  jsou nějaké konkrétní výsledky či kroky  ze strany vlády?

Jiří Štěpán: Tuto návštěvu jsem vnímal jako návštěvu pro představení kraje a jeho pozitiv i problémů. S vládou budeme chtít řešit otázku klíčových záležitostí kraje: dálnice D11, R35, ale i podporu nemocničních zařízení včetně systémových změn ve vzdělávání lékařů, kdy vnímáme jejich nedostatek, například u pediatrů. Kraj některé záležitosti nemůže sám rozhodnout, ale právě ze znalosti místní situace a místního prostředí jsme dobrým partnerem pro vládu.

08:39:44

Otázka: Zdravím, jak kraj řeší aktuální problém s kůrovcem?

Jiří Štěpán: Vznikla pracovní skupina, ve které jsou zástupci jak Lesů České republiky, tak KRNAPU či jednotlivých městských nebo obecních lesů a majitelé větších lesních celků držených rodinnými společnostmi. Úlohu kraje vnímám jako koordinační a tuto skupinu jako informační platformu pro přiblížení problematiky kůrovce v Královéhradeckém kraji na vyšší, tedy celostátní úrovni. Budeme podporovat aktivity, které povedou k druhové rozmanitosti našich lesů. Avšak i v naší krajině má smrk nezastupitelné místo a lesy vnímám nejen jako důležitý krajinotvorný prvek, ale i jako místo odpočinku a zároveň lesy jsou důležité například z hlediska cestovního ruchu.

08:35:51

Otázka: Dobrý den, co vy a vaše dovolená? Měl jste na ni vůbec čas?

Jiří Štěpán: Volné dny jsem měl a snad ještě do konce roku budu mít. zároveň některé pracovní aktivity, především místní kulturní, sportovní či společenské události, jsou nabíjející.

08:33:23

Otázka: Dobrý den, v radě máte zástupce mnoha politických stran, je to výhoda, nebo nevýhoda?

Jiří Štěpán: Myslím si, že je to výhoda, a ta výhoda spočívá v tom, že dané téma musí být náležitě prodiskutováno a vzniklá shoda podle mého názoru má trvalejší platnost než nějaké rozhodnutí jedné politické strany, které může být bezprostředně po dalších volbách zcela změněno. Na druhou stranu, i pokud by se jednalo o koaliční vládu například dvou subjektů, tak v každé straně či politickém subjektu bývají různé názorové proudy.

08:31:29

Otázka: Dobrý den ještě jednou, jak zatím hodnotíte účast ČSSD ve vládě? Děkuji opět!

Jiří Štěpán: Vláda pracuje poměrně krátce, ale rád bych vyzdvihl aktivitu ministerstva zahraničních věcí, ministra Hamáčka a paní velvyslankyně Filipi ve prospěch zadržovaných německých občanů v Sýrii. Z toho je patrné, že Česká republika je dobrým partnerem pro své spojence.

08:29:24

Otázka: Dobrý den, je normální, aby partner/ka hejtmana/ky si jezdil/a ve služebním voze patřícím úřadu? Jak je toto ošetřeno u nás v kraji? Asi víte na co narážím...

Jiří Štěpán: Podle mého názoru to normální není. Jednotliví radní i já máme smlouvu, ve které je patrno, že za volant služebního auta, pokud nejedou s profesionálním řidičem z krajského úřadu, mohou pustit někoho jiného pouze v případě vlastní zdravotní indispozice.

08:25:39

Otázka: Dobrý den, je těžší ukočírovat studenty nebo úředníky?

Jiří Štěpán: To opravdu není snadná otázka. Občas mám paradoxně stejný pocit, že mnoho věcí nejde a zároveň nejdou, protože to nikdo nikdy nechtěl. A jak u úředníků, tak i studentů je patrné, že mají své zažité postupy, pochopitelně stejně tak jako já, na druhou stranu bych řekl, že Královéhradecký kraj disponuje mnoha skvělými úředníky a stejně tak na univerzitě jsou mnozí výborní studenti.

08:22:57

Otázka: Dobré ráno pane hejtmane, jsem geolog v Muzeu východních Čech a při svých cestách po starých lomech občas v údolích potoků vídám staré hráze. Ptám se, zda kraj plánuje obnovu těchto bývalých rybníků, které by mohly pomoci se zadržením vody v krajině.

Jiří Štěpán: Právě připravujeme a v zastupitelstvu bude schválen grantový titul na obnovu například těchto již zaniklých vodních děl. Tento titul bude sloužit pro projekční přípravu. Dále je zásadním úkolem vlády, aby připravila a finančně podpořila projekty na systematičtější zadržování vody v krajině, změnu hospodaření na zemědělských plochách, již zmíněnou obnovu zaniklých malých vodních děl, ale i intenzivní výsadbu stromů v jednotlivých městech a obcích. Současně bude nutno intenzivně podporovat zadržování vody v lesních porostech, které jsou například v majetku státu, tedy Lesů České republiky. Tato změna přístupu k vodě je na nás všech a je to úkol na desítky let.

08:18:43

Otázka: Zdravím, souhlasil jste se vstupem ČSSD do vlády? Díky!!

Jiří Štěpán: Vstup ČSSD do vlády byl velmi diskutovanou otázkou, která budila velké emoce a názor členské základny byl zcela jednoznačný. V období velkých diskuzí a následné situace v parlamentu, kdy některé priority sociální demokracie byly odmítány, jsem pro vstup do vlády nebyl. Věřím, že současní ministři sociální demokracie mají velký potenciál zemi co nabídnout.

08:15:02

Otázka: Dobrý den, učíte ještě na vysoké škole? Případně chybí vám to?

Jiří Štěpán: Na filozofické fakultě stále učím, přestože se jedná o několik málo hodin, a vedu ještě několik diplomových prací. Tato práce je velmi zajímavá a zároveň mi přišlo neseriózní nedokončit se studenty jejich diplomky, aby si museli hledat jiné vedoucí svých prací.

08:12:44

Otázka: Přeji hezký den, můžete prozradit, se kterými zahraničními městy/oblastmi kraj nejvíce spolupracuje a proč?

Jiří Štěpán: Kraj intenzivně spolupracuje s oblastí Banátu v Srbsku, kde je tradičně pomáháme obcím, kde v minulosti žila a stále žije česká komunita. Velmi intenzivní spolupráce probíhá s oblastí Zakarpatí, kterou z československých dějin známe pod názvem Podkarpatská Rus. Zde bych zmínil především region a oblast města Tačiv. Pochopitelně tradiční spolupráce je s Banskobystrickým krajem a rád bych vyzdvihl velmi intenzivní spolupráci s polským Dolnoslezským vojvodstvím. Spolupráce s polskou stranou je navíc podpořena intenzivními kontakty jednotlivých českých měst a obcí v rámci přeshraniční spolupráce. Konkrétním výsledkem těchto projektů jsou například opravené silnice, jako příklad může sloužit oprava silnice Rokytnice – Říčky – Orlické Záhoří za téměř 180 milionů korun získaných právě díky česko-polské spolupráci, či chodníky a samozřejmě i kulturní či společenské akce, které se odehrávají na obou stranách hranice.

08:06:03

Otázka: Dobrý den, jsem dobrovolný hasič a velice oceňuji hasičskou práci zejména profesionálů, Myslíte si, že jsou hasiči dostatečně ohodnocení finančně i společenským uznáním? Děkuji a přeji hezký den!

Jiří Štěpán: Myslím si, že ať profesionální nebo dobrovolní hasiči si zaslouží úctu nás všech. Královéhradecký kraj zcela zřetelně pomáhá jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům. Z hlediska dobrovolných hasičů si velmi vážím ne pouze vlastní hasičské práce, ale neméně důležitá je práce s mládeží a dětmi a často i sportovní, kulturní i společenská činnost v dané obci. Tento vklad dobrovolných hasičů v mnoha obcích je naprosto zásadní pro život v té které obci. Moc za tuto práci děkuji. Na profesionálních hasičích obdivuji jejich odvahu, odhodlanost a přístup, s jakým vyjíždějí k jednotlivým zásahům. Profesionální hasiči z hlediska platů jsou v gesci ministerstva vnitra, které dlouhodobě usiluje o zvyšování platů nejen hasičů, ale i dalších bezpečnostních složek. Královéhradecký kraj dobrovolným hasičům pomáhá financemi, ať na pořízení jednotlivých hasičských aut, či financemi pro rekonstrukci nebo novostavbu hasičských zbrojnic. V letošním roce jsme na tuto pomoc vydali téměř 16,5 milionů korun a další prostředky šly na drobnější pomoc či jednotlivé akce. Práce profesionálních i dobrovolných hasičů si velmi vážím.

08:00:06

Otázka: Dobrý den pane hejtmane, jak kraj pomáhá obcím během současného úmorného vedra a hlavně sucha? Děkuji za odpověď

Jiří Štěpán: Kraj v tuto chvíli připravuje grantový titul, který bude sloužit pro projekční přípravu staveb, jako jsou rybníky, mokřady či obnova remízků. Chápu, že to je projekt na delší dobu, než na okamžitou bezprostřední pomoc, na kterou se ptáte, ale i současné sucho je důsledkem dlouhodobějších změn v krajině. Musíme opět o krajinu pečovat, nikoliv ji drancovat.

07:58:09

Jiří Štěpán: Dobré ráno ze studia!

06:36:56

On-line chat s hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem začíná v 8:00 hodin.