Online zpravodajství

11:43:39

On-line chat s Václavem Řehořem skončil.

11:43:18

Václav Řehoř: Děkuji za dotazy i vaši pozornost a zase se někdy budu těšit!

11:38:38

Dotaz: Dobrý den, kolik peněz jde v hradeckém kraji do oprav silnic? Přijde mi, že je to žalostně málo...

Václav Řehoř: Tuto otázku jsem nakousl již v předchozí odpovědi. Do oprav silnic (tím se myslí tzv. flikování děr) nedáváme již takovou částku, neboť se zaměřujeme spíše na rekonstrukce celkových úseků a jenom v minulém roce došlo k čisté prostavěnosti (to jest po ušetření v rámci soutěží) cca 900 milionů korun, což je dvojnásobek oproti předcházejícímu roku. I v tomto roce předpokládáme částku v prostavěnosti přesahující jednu miliardu korun. Čistě z praktického hlediska však ani nemůžeme již moc navyšovat, neboť bychom již mohli mít nemalý problém s objízdnými trasami. Spíše je zapotřebí se o dopravní síť starat kontinuálně a dlouhodobě, což věřím, že se bude panu prvnímu náměstkovi Martinu Červíčkovi nadále dařit.

11:31:33

Dotaz: Kdybyste si jako radní pro investice mohl vybrat, do čeho v kraji byste nejvíce investoval?  

Václav Řehoř: To je Sophiina volba. Je to otázka střetu několika veřejných zájmů, u kterých musíte vždy přemýšlet, co je důležitější a co je momentálně nejvíce potřeba. Finanční prostředky jsou omezené, ale lidské potřeby nikoliv. Potřebujeme investovat do zdravotnictví, abychom měli moderní provozy pro poskytování zdravotnické péče. Potřebujeme též investovat do školství, protože to je budoucnost. Stejně tak nemůžeme zapomínat na tělesné hendikepované a seniory, a tudíž provádět dnes již nutně masivní investice do sociálních služeb. V neposlední řadě je zapotřebí se ke všem těmto investicím nějak dostat, a tudíž investovat do dopravní infrastruktury. Jenom zde kupříkladu je v našem kraji podfinancovanost cca 12 miliard korun. Od nástupu současné koalice se podařilo ročně proinvestovat cca jednu miliardu korun. To znamená pro obnovu dopravní infrastruktury je zapotřebí takto investovat alespoň 12 let v kuse (pak můžete začít opětovně znovu). Tudíž rozhodovat, který z výše uvedených veřejných zájmů má vyšší prioritu, je velmi složité. Přiměřeně musíme rozvíjet všechny oblasti.

11:24:19

Dotaz: Dobrý den, jak vnímáte současný problém vysychajících řek? Nemělo by se uvažovat o výstavbě vodních nádrží nebo rybníků na přítocích Labe a Orlice za účelem zadržování vody v krajině právě pro období sucha?  

Václav Řehoř: Sucho nás trápí všechny. V prvé řadě bychom se vždy měli zamyslet nad dalším betonováním současných polí. Někdy je to nezbytné, někdy o tom pochybuji. Další opatření je však nutné hledat v dnešním zemědělství a způsobu obdělávání půdy. Nejsem na toto expert, ale selským rozumem mně nepřipadá rozumné čerpat dotace na plodiny, kvůli kterým se nám neudrží voda v krajině. Pak je teprve nutné se zamýšlet nad technickými řešeními zadržování vody v krajině, jako je kupříkladu výstavba vodních nádrží. Nicméně je to otázka spíše na kolegu Klímu.

11:20:55

Dotaz: Dobrý den, myslíte že v praxi je dostatek kvalitních stavebních odborníků co si umí připravit a zorganizovat práci, umí si pohlídat finance a termíny? A co myslíte, že by přispělo k vylepšení do budoucna? 

Václav Řehoř: Ano, domnívám se, že jich je poměrně dostatek. Na druhou stranu, jistě jste se v životě setkali (stejně jako já) i s takovými, o kterých to neplatí. Jestli se to dá vylepšit, je otázka těžká, muselo by se začínat již na středním školství s doplněním oborů vztahujících se i k manažerským schopnostem budoucích stavebníků. Technické vzdělání je zde velmi podstatné, nicméně podnikat vás to nenaučí.

11:17:35

Dotaz: Dobrý den, je reálná záchrana Škroupova domu? Byla bych za to opravdu vděčná. Děkuji za odpověď!

Václav Řehoř: Ano, je reálná. V současné době dojednáváme se samosprávou obce Osice konkrétní znění darovací smlouvy, kdy po majetkovém převodu by mělo dojít k projektování a následně k získání potřebných povolení a poté rekonstrukce. Celkový proces však trvá kvůli současné legislativě poměrně dlouhou dobu.

11:15:33

Dotaz: A ještě bych chtěl vědět, jestli kraj má v nějakém rozvojovém plánu podporu výstavby montoven?

Václav Řehoř: Ne! Osobně se domnívám, že na velikost našeho kraje nám bude stačit současná kapacita strategických průmyslových zón (Vrchlabí, Kvasiny a Solnice).

11:14:10

Dotaz: Jak se stavíte k situaci kolem Kvasin? jste si jistý, že je situace s náporem cizinců pod kontrolou?

Václav Řehoř: Abych řekl pravdu, tak v Kvasinách nežiji, abych každodenně dokázal zhodnotit situaci přímo na místě. Z informací, které mám, vyplývá, že došlo k navýšení tzv. přestupkové kriminality, na což jsme reagovali jednáními na různých úrovních a ze kterých je výstup, že byla posílena jak státní, tak městská policie, což nám pomohlo stabilizovat situaci, ale není to řešení příčiny. Tímto řešením může být jedině postupné zasídlování pracovníků v této průmyslové zóně tak, aby do budoucna nedocházelo k dalšímu nárůstu zahraničních pracovníků, kteří zde bez rodin pouze pracují, občas se baví, ale k území nemají žádný další vztah, neboť zde trvale nebydlí.

11:10:32

Dotaz: Jaké velké investice momentálně Královéhradecký kraj plánuje nebo má rozjeté?

Václav Řehoř: Mezi rozjeté můžeme řadit náchodskou nemocnici za 1,343 miliardy korun, poté například investici do zemědělské akademie v Hořicích a střední školy ve Velkém Poříčí, oboje jsou projekty nad 90 milionů korun. Plánů je spousta, ale mezi takové ty větší investice můžeme počítat například potenciální obchvat Opočna, 1. etapa, obchvat Domašína, dále projekty tzv. Česko-Polské spolupráce v rámci dopravní infrastruktury pro zlepšení přístupu do Orlických hor, jsou to tři projekty v řádech stovek milionů korun. Ve zdravotnictví jsou to plánované investice téměř ve všech nemocnicích (Rychnov nad Kněžnou, nový pavilón za cca 380 mil. korun, Trutnovská nemocnice, plánovaná investice za zhruba 150 mil. korun a v Jičínské nemocnici investice do pavilonu A přesahující 400 mil. korun). V sociální oblasti provádíme přípravu na budoucí poměrně velké investice zejména do domovů pro seniory.

11:02:16

Dotaz: Co si myslíte, že nejvíce sužuje dnešní Hradec alias náš salón republiky?

Václav Řehoř: Je toho fůra. Ale mezi ty hlavní patří nedostatek investic, což pak se zrcadlí v dírách na silnicích, dírách na chodnících, dále takové boláky, jako je Velké náměstí, Benešova třída, letiště, křižovatka Mileta, parkhouse u fakultní nemocnice, nedostatečné investice do sociální oblasti… Chápu, že ne vždy se vše povede, samozřejmě v investiční činnosti každý projekt skrývá určité problémy, nicméně je zapotřebí je průběžně řešit a překonávat. Klíčem k dalšímu rozvoji města jsou investice do pracovních příležitostí, protože pokud má být Hradec Králové dále salónem republiky, tak nemůže skončit v pozici administrativního centra Královéhradeckého kraje. Chybí tu sofistikovanější pracovní pozice s přidanou hodnotou (a tím odrážející i zvýšené příjmy u těchto pozic).

10:47:08

Dotaz: Přeji hezký den, ODS fandím a souhlasím s odmítavým postojem k ANO a koalici. Co vy?? 

Václav Řehoř: Děkuji za podporu. Hnutí ANO je proti jiným politickým subjektům z těch stále ještě novějších, a tudíž se samozřejmě vyvíjí jak v názorech, tak v vnitrostranické struktuře. Jsou okamžiky, které jim jsou vyčítány ostatními standardními politickými stranami a má to svoje ratio. My jsme na celostátní úrovni od počátku tvrdili, že do vládní koalice s hnutím ANO nepůjdeme. Po volbách jsme na této pozici v podstatě nic neměnili, kromě nabídky tzv. pěti klíčů k odemknutí zaseklého povolebního vyjednávání. Toto bylo bráno jako nepřijatelné, tudíž naše pozice zůstává stejná. Myslím si, že to je srozumitelná pozice, a i když je opoziční, tak každý ví, co od nás může očekávat. Domnívám se, že je to víc než kličkovaná.

10:40:52

Dotaz: Mohu se zeptat, jaký máte názor na pana V. Klause mladšího? Myslíte, že má své místo v současné ODS?

Václav Řehoř: ODS je demokratická strana. S některými jeho názory souhlasím, s některými méně, podstata pro mě však zůstává, zdali je dotyčný demokrat. A pan Václav Klaus mladší je demokrat. Zastává jisté názorové spektrum, které ODS vždy měla, a pokud chceme být strana demokratického názorového spektra, je zapotřebí (samozřejmě v intencích vnitrostranické demokracie) respektovat i odlišné názory. Pan Klaus je odborníkem v mnoha oblastech, a tudíž i jeho názor je zapotřebí vnímat.

10:36:56

Dotaz: Dobrý den, četl jsem o vás hodně v souvislosti s Kvasinami... Můžete mi říct, jakou očekáváte budoucnost kolem této oblasti, jak se bude vyvíjet?

Václav Řehoř: Na složitou otázku, složitá odpověď. Rozvoj průmyslové zóny v Kvasinách a Solnici vyžaduje tzv. komplexní územní rozvoj. To jest od pracovních příležitostí přes ubytovací kapacity po společenské vyžití, nemohu opomenout také rozvoj dopravní infrastruktury. Všechny tyto aspekty musí nějakým způsobem zaklapnout dohromady, aby vzniklo něco pozitivního. A to je alchymie na dlouhé povídání. Dá se však předpokládat, že tato oblast se bude dále rozvíjet, co do pracovních příležitostí již méně, než v těch ostatních oblastech.

10:32:57

Dotaz: Dobrý den, četla jsem o vás, že rád jezdíte na bruslích. Myslíte že máme u nás na Hradecku dostatek stezek na in-line nebo cyklistiku?

Václav Řehoř: Pro in-line bruslaře jich nikdy není dostatek. :-)

10:31:11

Dotaz: Čím myslíte, že jste si už v tak nízkém věku vysloužil tak důležitou funkci v radě?

Václav Řehoř: Děkuji za přívětivé hodnocení. Po 12 letech v ODS od řadového člena po místopředsedu regionu vznikla pozice druhého místa na kandidátce. Od toho se to vyvíjí. Co se týče gesce, tak celou svoji právní praxi jsem se specializoval na realitní právo, takže své zkušenosti přenáším ze soukromé sféry do zastupování veřejného zájmu.

10:28:32

Dotaz: Dobrý den, jak se vyvíjí modernizace Náchodské nemocnice? Dočkáme se jí opravdu termínu?

Václav Řehoř: V tuto chvíli jsme na začátku. Stavební práce začaly zjara tohoto roku, tudíž odhadnout, jestli i po dvou letech budeme na týden přesně v termínu, nedokážeme přesně určit, ale budeme se snažit. Stavba je zahájena a v termínu by měla být dokončena. V současné chvíli hloubíme základy. Do konce tohoto roku bychom měli mít vystavěné první nadzemní podlaží.

10:25:55

Dotaz: Dobrý den, už se našla firma, která by chtěla opravit pevnost Dobrošov? Respektive, co uděláte proto, aby se konečně našla? Děkuji za odpověď

Václav Řehoř: My firmy nevyhledáme, ale vypisujeme veřejné zakázky. Jakýkoliv jiný postup by byl odporující zákonu zadávání veřejných zakázek. Abych odpověděl smysluplně… Bohužel tato zakázka je hodně specifická, není to standardní pozemní stavba, neboť zasahujeme 30 pater do podzemí. Musíme respektovat zimoviště netopýrů, jsou tam i některé zvláštní sanační a restaurátorské práce a v celkové kombinaci to vytváří výraznou odchylku od standardů. Díky současné přesycenosti stavebního trhu mají firmy velký výběr zakázek, a tak si za podobné peníze radši zvolí nějakou jednodušší zakázku.

10:20:24

Václav Řehoř: Čágo bélo, šílenci! Za posledních 20 let jsem jiný originální pozdrav neslyšel.

10:17:35

On-line chat začíná v 10:15 hodin.