Online zpravodajství

11:31:16

On-line chat s Karlem Klímou skončil. 

11:31:04

Karel Klíma: Děkuji všem, kteří vydrželi dočíst až do tohoto místa našeho rozhovoru. S pozdravem, Karel Klíma.

11:30:25

Dotaz: Co si myslíte o dotacích v zemědělství?

Karel Klíma: Postoj k dotacím v zemědělství je pro mě téměř schizofrenní. Přestože nejlepší řešení by bylo nechat tento sektor bez dotačních titulů tak, aby se zde mohl rozvíjet trh, tak to ve skutečnosti v podmínkách Evropy není možné. Dotace dnes vyrovnávají pokřivenou zemědělskou politiku v rámci celé Evropy a český zemědělský sektor se bez nich neobejde. Co můžeme a musíme zlepšit, je nasměrování těchto dotací k cílům, které mají celospolečensky největší význam. O těchto cílech jsem se zmiňoval v odpovědích především na otázky kolem vody. Pokud dotační politika státu nebude zemědělce motivovat k tomu, aby i v zájmu vody změnili své hospodaření a začlenili ochranné prvky pro zadržení vody v krajině do svého hospodaření, tak prohrajeme všichni a zemědělci především. Přesvědčit k tomuto kroku velké zemědělské subjekty nelze jiným způsobem než natvrdo postaveným dotačním titulem. Bude to bolet, ale v opačném případě zemědělci stejně o svoji produkci přijdou. Jsou první na řadě v případě, že vody ubude. Je docela možné, že již letos se někteří musí rozhodnout, jestli nakrmí bioplynové stanice, anebo svá stáda. Velmi bych se přimlouval za existenci hospodářských zvířat v krajině, je to pro nás nejlepší údržba této kulturní krajiny.

11:18:42

Dotaz: Jaký problém považujete ve Vaší gesci za nejpalčivější?

Karel Klíma: Dost mě trápí skutečnost, že se snižuje podíl organizací zabývajících se ochranou přírody na té nejnižší úrovni. Snažíme se posílit podporu enviromentálního vzdělávání, jak organizačně v rámci struktury škol zřizovaných krajem, tak do budoucna také finančními prostředky pro tuto činnost. Bohužel medvědí službu této oblasti dělají některé silné subjekty, které operují s násobně většími prostředky a kazí dobrou pověst této drobné práce ochránců životního prostředí. Byl bych velmi rád, pokud bychom alespoň maličko přispěli k posílení tohoto sektoru.

11:15:31

Dotaz: Dobrý den, jak jste si užil dovolenou?

Karel Klíma: Právě jsem měl dva dny dovolené a nachladil jsem se v rámci vysokých teplot v přírodě. Nevím, jestli budu chtít podobnou dovolenou ještě opakovat.

11:13:57

Dotaz: Zdravím vás, vy do té problematiky vidíte víc než já... je opravdu nezbytné aby máslo stálo 50 korun? děkuji předem za odpověď

Karel Klíma: Obecně je dobré si říct, že cena másla byla extrémně nízká. Za téměř 30 let se z 10 korun zvedla na 40-50 korun. Ve srovnání s ostatními komoditami to není poměr, který by vybočoval. Pravda také je, že jsme v tržním prostředí a každý zkouší, co mu projde.

11:09:47

Dotaz: Chtěl bych se Vás zeptat, jaký je další výhled rozvoje ZOO Dvůr Králové?

Karel Klíma: Naše zoologická zahrada je v tuto chvíli patrně v nejlepší kondici za poslední léta. Má své úspěchy chovatelské, vystavovatelské a musím říct, že díky pochopení kraje investičně nestrádá. V současné době se kromě viditelných věcí například opravují rozsáhlé mostní objekty v rámci Safari, což je věc velmi finančně náročná a pro návštěvníka v podstatě nic nového nepřináší. Přesto vedle toho proběhlo poměrně kvalitní zlepšení stravovacích provozů, vrátili se například hroši do volných výběhů a připravuje se nová část věnovaná jihozápadní Africe. Takovým vzdáleným snem je dosáhnout na volné výběhy pro nosorožce tak, aby přiblížení skutečné Safari bylo co nejvyšší.

11:05:47

Dotaz: Dobrý den, mnohé letní tábory byly z důvodu zákazu rozdělávání ohně v přírodě limitovány. Toto opatření je zcela pochopitelné. Jak dlouho předpokládáte, že tento zákaz bude trvat? Děkuji.

Karel Klíma: Tento zákaz je nařízením hejtmana a trvat bude do odvolání, což může nastat po významnějších deštích.

11:05:06

Dotaz:  Dobrý den, jak to vypadá s kůrovcovou kalamitou v Krkonoších? Případně jaká opatření se tady provádí? Když vidím situaci v Jeseníkách a na Šumavě, tak se děsím jak budou vypadat Krkonoše. Děkuji za odpověď

Karel Klíma: Kůrovcová kalamita je velmi nepříjemná v rámci České republiky. V Královéhradeckém kraji naštěstí významnější nepřekračuje průměrné hodnoty. To nezaručuje, že se situace do budoucna nemůže zhoršit. Hlavní tíže v tuto chvíle leží na vlastnících a zpracovatelích, kraj se snaží být nápomocen při odstraňování některých administrativních a organizačních překážek. Především se snažíme být aktivní při jednáních s orgány státu, ať už se to týká zajištění dopravní kapacity na železnici, ochranných chemických prostředků, případně náhradních ploch pro uskladnění hmoty. Snad největší starostí pro všechny je zajištění odbytu dřeva, které v tuto chvíli dramaticky snížilo ceny na trhu. Předpokladem je, že alespoň mírná kompenzace z veřejných prostředků pro vlastníky za tyto újmy bude.

11:00:42

Dotaz:  Moc jsem toho o Vás na internetu nenašla, řekněte něco o sobě, ať si rozšířím rozhled. Děkuji

Karel Klíma: TO jsem rád, že po tolika letech nejsem na internetu tak moc vláčen. Ale jinak není žádné tajemstvím, že jsem původem Moravák, vystudoval jsem průmyslovou školu stavební v Havlíčkově Brodě, pracoval jsem v oboru pozemní stavitelství, vedl stavební úřad a pět volebních období starostoval ve městě Hostinné. V roce 2000 až 2004 jsem působil jako radní Královéhradeckého kraje pro strategické plánování a investice a nyní jsem se po osmi letech do krajského zastupitelstva vrátil a jsem členem krajské rady. Ze soukromého života snad ještě to, že mám téměř ročního vnuka, ze kterého mám radost.

10:57:08

Dotaz: Co si myslíte o kandidatuře Vašeho kolegy a krajského zastupitele Pavla Bělobrádka o kandidatuře do Senátu? Martin

Karel Klíma: Význam senátu evidentně v této době dramaticky vzrostl. Pokud mám říct svůj názor, tak je dobře, že KDU-ČSL dala do tohoto klání to nejsilnější, co v současné době v regionu má. Pavel Bělobrádek je dobrý kandidát a jak ho znám, jeho inteligentní uvažování dokáže propojit region i senát dostatečně. Bude mi potěšením, pokud ve volbách uspěje.

10:55:03

Dotaz: Dobrý den, jak byste porovnal práci politika na komunální a krajské úrovni? Zejména v komunikaci s kolegy i občany.

Karel Klíma: Komunikace na obecní úrovni je daleko akčnější, konkrétnější a vede dříve k viditelným výsledkům. Komunikace na úrovni kraje je někdy o něco profesionálnější, bývá i kultivovanější, jen někdy výsledky bývají v pozdějších termínech. Musím říct, že obě práce mají svůj smysl a nestydím se ani na jednu z nich. Mnoho lidí se odtahuje od politiky jako od věci špinavé a nechce si připustit, že politickým rozhodnutím  je i to, když občan nejde k volbám.

10:52:10

Dotaz: dobrý den, chci se zeptat co dělá kraj v boji proti suchu, kromě zákazů zálevání a rozdělávání ohňů. Díky Novotný

Karel Klíma: Operativně proti suchu mnoho kroků kraj činit nemůže. Pokud je o systematičtější řešení, tak v tuto chvíli pracujeme na samostatné politice kraje o vodě, jejíž výsledky by se měly promítnout do územního plánování a plánu povodí Labe.To jsou perspektivní krajské cíle pro zvládání problematiky povodní a sucha v území. Nedostatek pitné vody rozhodně nehrozí v nějakém větším rozsahu. Dopady na krajinu a zemědělskou produkci však budou neoddiskutovatelné. Lze očekávat i snižování počtu hospodářských zvířat z důvodu nedostatku krmiva na uskladnění.

10:49:09

Dotaz: Dobrý den pane Klímo, pokud se dobře pamatuji tak v roce 2015 kraj probíral přípravu přehrady Pěčín na říčce Zdobnici. Jak přípravy pokračují? O jak velkou zatopenou oblast by se jednalo? Pomůže nová přehrada problémům se suchem?

Karel Klíma: Přípravné kroky, které realizovalo povodí Labe na tomto vodním díle, byly letos v březnu vládou zastaveny. Důvodem bylo, že v tuto chvíli nebyl dostatečný zájem na realizaci tohoto díla. Pro Královéhradecký kraj byly předpřípravné práce velice důležité, přinesly mnoho cenných výsledků o množství a kvalitě vody v krajině. Osobně bych si přál, aby stát ještě pokračoval v prověřování realizovatelnosti tohoto díla, protože v případě úplného vyloučení realizace by si oddechli i obce, na jejichž území teoreticky může nacházet. Zastavení prací pouze znamená odložení této realizace na neurčito.

10:44:55

Dotaz: Myslíte, že by bylo přínosné inspirovat se v oblasti správy vod v zahraničí?

Karel Klíma: Obecně je přesvědčení, že pro nás nejbližší a nejinspirativnější přístup realizuje stát Izrael. To je podle mého názoru pravda, ale nelze opakovat jenom bezmyšlenkovitě jeho postupy. Dokonce i u nás jsme v řadě věcí o něco dále, naproti tomu jejich pozice ministra odpovědného za vodu je po ministru obrany ta nejdůležitější. To určitě svědčí o vážnosti, kterou stát Izrael dává problematice vody.

10:42:48

Dotaz: Budete se v nadcházejících volbách ucházet o místo starosty v Hostinném?

Karel Klíma: Nepředpokládám, že bych měl vstupovat znovu téže řeky, ve které jsem byl pět volebních období. Je dobře, aby občané si vyzkoušeli i jiné formy správy a pak se rozhodovali o svých věcech zodpovědně.

10:41:41

Dotaz: Mohl byste vysvětlit, jakou roli hraje kraj při neustálém boji s postupným vysycháním krajiny? Jak dlouho zůstala tato problematika neřešená?

Karel Klíma: Problematika vody je obecně záležitostí státu. Starost o vodu je však na úrovni státu rozložena mezi řadu ministerstev, je jich více než pět, a voda nemá svůj jednotící odpovědný subjekt. To je přesně místo, které se snaží Královéhradecký kraj zlepšit a v rámci své kompetence mít krajskou politiku o vodě, která by překlenula resortní pohledy na péči o ni. Královéhradecký kraj je na střeše a voda z tohoto území pouze odtéká. Pro zadržení vody v krajině však není jednotné řešení. Hlavní starost a tíha bude ležet na zemědělských hospodářích. Změna způsobu obdělávání půdy, stejně tak jako správné hospodaření v lesích, jsou klíčové pro udržení vody v tomto území. Ruku v ruce s tím však musí jít také některý technická řešení, která nemusí být vždy populární. V současné době musím potvrdit, že i na úrovni státu je vyvíjena od roku 2015 snaha po systematické nápravě.

10:36:49

Dotaz: Vážený pane radní, jakým způsobem se změnila veřejná správa v období od 90. let po současnost z perspektivy obecní a krajské samosprávy? Do své odpovědi prosím zahrňte i rozsáhlou proměnu poměrů po vstupu České republiky do Evropské unie.

Karel Klíma: Pokud jde o obecní samosprávu, pamatuji vznik v roce 1990, byl jsem v té době starostou. Vím, že zákon o bocích měl tehdy cca 66 paragrafů. Dnes tentýž zákon je na trojnásobném rozsahu. Nemyslím si, že obecní samospráva dnes je na tom lépe, než byla v letech 1990-1995. Samospráva obcí je veliký výdobytek, který nám garantuje ústava, ale dnes si to už nikdo neuvědomuje a neváží si toho. Lidé, kteří vstupují do politiky, dnes vychází z předpokladu, že musí především znát názor veřejného mínění a jemu vyhovět. Jsem toho názoru, že politik by měl mít vlastní názor a o něm přesvědčovat své voliče. Samospráva je příliš přebyrokratizovaná a mírně ztratila na své akceschopnosti oproti 90. létům. Samospráva má teď také mnohem více peněz, než měla před 25 lety.  

Vstup do EU byl mimořádně důležitý krok. Co nás ale nejvíce ovlivnilo, byl přístup k velkým dotačním titulům. Řada obcí přestala přemýšlet v rozsahu svých rozpočtů a začala své aktivity podřizovat právě dosažitelnosti těchto peněz. Výsledkem jsou v některých případech rozsáhlé a provozně velmi náročné stavby.

10:31:41

Dotaz: Neziskovkám chce stát omezit dotace. Jak na to bude reagovat kraj?

Karel Klíma: První předpoklad je, že stát nebude mít odvahu tento krok učinit. Kraj by v žádném případě neměl přebírat bývalé závazky státu a snažit se je nějakým způsobem vyplnit. Je tady velmi špatná zkušenost z období, kdy zkrachovala Sazka a obce zachraňovaly malé sportovní organizace a subjekty.

10:30:24

Karel Klíma: Zdravím všechny trpělivé diváky a čtenáře!

10:26:04

On-line chat startuje v 10:30 hodin.