Online zpravodajství

11:22:36

On-line chat s Pavlem Hečkem skončil. 

11:22:25

Dotaz: Dobrý den. To že šla ČSSD do vlády vám neodpustím. Stálo to zato myslíte? Babiš s vámi jen zametá!

Pavel Hečko: Děkuji všem čtenářům za velice zajímavé otázky a zpříjemnění horkého dne. V případě dalších dotazů se na mě můžete kdykoliv a jakkoliv obrátit. Můj mail je phecko@kr-kralovehradecky.cz. Přeji všem krásné léto, všechny zvu do tělocvičny na tatami a za sportem nebo kulturou na Broumovsko!

11:17:15

Dotaz: Dobrý den. To že šla ČSSD do vlády vám neodpustím. Stálo to zato myslíte? Babiš s vámi jen zametá!

Pavel Hečko: Jak jsem již uvedl, respektuji rozhodnutí celostátního referenda, které rozhodlo o vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO. Nezbývá, než napnout všechny síly, v této vládě se prosadit  a ukázat lidem, že umíme naplnit volební program nejen vládní, ale především ČSSD. Doufám, že se nám podaří získat zpět důvěra voličů ČSSD.

11:14:44

Dotaz: Jak se jako místostarosta Meziměstí díváte k nadcházejícím volbám? Budete znovu kandidovat? Jakou vidíte šanci? Děkuju.

Pavel Hečko: Komunální volby v letošním roce jsou pro mě opět výzvou k tomu, jak dále pokračovat a účastnit se rozvoje Meziměstí, tudíž znovu kandiduji. Myslím si, že nejen mým dosavadním působením na radnici se podařilo v Meziměstí realizovat celou řadu prospěšných projektů. A to jak investičních, tak i projektů se zaměřením na kulturu, sport i volný čas. V současné době se v Meziměstí realizují významné investiční akce, které jsou financovány jak městem, krajem, tak i ostatními subjekty. Vzhledem k tomu, že jsem byl u samého základu při plánování těchto projektů, je mojí snahou v tom pokračovat i nadále. O tom, jaké bude složení nového zastupitelstva po komunálních volbách, rozhodnou voliči.

11:08:56

Dotaz: Dobrý den, vyplatí se podle vás letiště v Pardubicích?? Hodí se i Vašemu kraji?? 

Pavel Hečko: S ohledem na vzájemnou spolupráci Pardubického a Královéhradeckého kraje pod již zmiňovanou značkou Východní Čechy považuji letiště v Pardubicích za jeden ze strategických pilířů cestovního ruchu pro celou oblast. Letiště nám otevírá nové možnosti s ohledem na plánované projekty v rámci cestovního ruchu.

11:04:28

Dotaz: Jaký je podle vás největší problém z hlediska cestovního ruchu v Kr. kraji?

Pavel Hečko: Nejen v KHK, ale v celé republice považuji za veliký nedostatek absenci zákona o cestovním ruchu, který mají všechny sousední státy. Je to norma, která určuje financování a rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých destinacích. Ať se podíváme do Rakouska nebo na Slovensko, tak zde vidíme, jak jsou jednotlivé regiony financovány a jaký to má veliký přínos pro celou destinaci. Tuto normu považuji za klíčový dokument, který by určil pravidla pro rozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých destinací v ČR. Po tomto zákonu volají téměř všechny kraje a je to jedno z hlavních témat, kterým se zabýváme na komisi Asociace krajů pro cestovní ruch. Pevně věřím, že se nám podaří poučit z příkladu dobré praxe u našich okolních států. Není potřeba vymýšlet něco nového, stačí se podívat k sousedům.

10:58:56

Dotaz: Jaký máte názor na dnes tolik kritizované neziskovky a dotace? 

Pavel Hečko: Problémem neziskových organizací v ČR je, že nikdo neví, kolik nás vlastně stojí. Přestože řada z nich má nepostradatelnou činnost například v sociální oblasti. Co se týče dotací, tak je nutné si uvědomit, jaký rozvoj díky nim nejen kraj, ale i Česká republika zaznamenala, ať už to jsou dotace na měkké projekty nebo veliké investiční dotace do infrastruktury a především do liniových staveb. Díky dotacím z různých operačních programů jsme se naučili dodržovat pravidla a specifika jejich administrativy, která nás sice obtěžují, ale učí pořádku.

Byrokracie dotací nás velice svazuje, ale výsledky jednotlivých projektů nás posouvají výš v naší životní úrovni, což mě těší.

10:52:48

Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jak to teď vůbec je s oblibou venkova. Stěhují se lidé spíš do města nebo na venkov? Díky!

Pavel Hečko: Je rozdíl mezi venkovem, který je součástí aglomerace velkého města, a venkovem, který se nachází na perifériích regionů. Jako příklad mohu uvést CHKO Broumovsko, kde je sice kvalitní příroda, čistý vzduch a dobré podmínky pro rekreaci, nicméně běžný život je zde komplikovaný, a to s ohledem dostupnosti zdravotnictví, školství, dopravy apod. Osobně si myslím, že dnes převládá stěhování obyvatel především do aglomerací větších měst, a to z důvodu pracovních příležitostí, kdy tímto trpí venkovské části regionu. Na duhou stránku lze pozorovat, že venkov, který je značně vzdálený od městských aglomerací, je cílem nejen pro chalupáře, ale i pro obyvatele, kteří zde chtějí žít s klidnějším rytmem života daleko do města. Stěhování do venkova v okrajových částech kraje není v takovém rozsahu jako stěhování občanů do aglomerací blízko velkých měst. Z toho důvodu dochází právě k tomuto vysídlování venkova. Z pozice regionálního rozvoje je nutné, aby kraj vytvářel podmínky i pro lepší život těchto perifériích v oblastech, které může ovlivnit. To znamená, že podporujeme dotacemi obnovu venkova, a to především obcí do 3000 obyvatel, a to tak, že si obce mohou požádat o dotaci téměř na cokoliv, co souvisí s rozvojem obce. Do programu na rozvoj venkova vkládá Královéhradecký kraj téměř 60 milionů korun. Vzhledem k tomu, že sám pocházím z okrajové části regionu, je mojí velikou prioritou podporu venkova zachovat.

10:41:59

Dotaz: Co je podle vás největší lákadlo z hlediska cestovního ruchu v našem kraji?

Pavel Hečko: Cestovní ruch hraje významnou roli s ohledem na atraktivity, které zde máme. Především je nutné zmínit Krkonoše s největší horou Sněžkou, ke kterým patří i největší návštěvnost hor v celé republice. Obdobně na tom jsou i Orlické hory. Dále je náš kraj zajímavý barokními stavbami. Dominantou je Hospital Kuks a uvést musím i částečně rekonstruovaný broumovský klášter včetně skupiny barokních broumovských kostelů. Jako kraj máme uzavřené memorandum o spolupráci s ostatními kraji ohledně rozvoje a propagace skalních měst – Adršpach, Teplice či Český ráj, které si zaslouží svoji pozornost. Mezi významné cíle turistů patří zoologická zahrada ve Dvoře Králové. Je třeba zmínit Hradec Králové jako salón republiky. Kraj je součástí Labské cesty, což je dálková cyklotrasa vedoucí z Krkonoš až na pobřeží Baltského moře. V kraji je nově trasovaná Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela. Máme zde zámky, hrady, kostely, památky, prostě vše, za čím turistů dnes jezdí. Již zmíněné potvrzuje fakt, že Královéhradecká kraj letos získal cenu Nejlepší místo pro život.

10:35:35

Dotaz: A ještě jedna otázka, souhlasil jste se vstupem do vlády?

Pavel Hečko: Jak už jsem již odpověděl, respektuji rozhodnutí referenda.

10:35:08

Dotaz: Dobrý den, jak se díváte na současnou situaci v ČSSD?

Pavel Hečko: Jako člen ČSSD respektuji rozhodnutí referenda o vstupu do vlády, přestože si myslím, že v tuto chvíli je nutné se zabývat především volebním programem tak, abychom dokázali přilákat své voliče zpět k procentuálním výsledkům jako před několika lety.

10:33:24

Dotaz: Pane radní, co vy a dovolená, jak jste si ji užil?

Pavel Hečko: První kolo plánované dovolené proběhlo již v lednu letošního roku, a to zajištěním ubytování v Řecku. Vzhledem k tomu, že nám pár týdnů před odletem změnili asi třikrát hotel, tak jsem tuto dovolenou zrušil a vrátil se zpět ke klasice, to znamená, že jsme dovolenou společně s rodinou strávili v Chorvatsku nedaleko Dubrovníku. Přestože jsem s sebou měl veškerou komunikační techniku (tablet, pc i mobil) musím říci, že jsem si odpočinul. Velice mě zaujala úžasná atmosféra při fotbalových zápasech MS, kde Chorvatsko hrálo významnou roli.

10:29:44

Dotaz: Jak vnímáte spolupráci s Pardubickým krajem v oblasti cestovního ruchu?

Pavel Hečko: Spolupráce s Pardubickým krajem je naprosto skvělá. Královéhradecký kraj je společně s Pardubickým krajem členem Destinační společnosti Východní Čechy. Již značka východní Čechy hovoří o tom, že jsme oba kraje na stejné lodi. Propagace značky východních Čech je pro nás prioritou nejen u v České republice, ale i v zahraničí, kde jsme především jako východní Čechy velice dobře vnímáni. S kolegou radním René Živným z Pardubického kraje se velice často setkáváme a řešíme úlohu a význam společným projektů pod touto značkou. Oba kraje mají své atraktivity v rámci cestovního ruchu od Krkonoš a Orlických hor v Královéhradeckém kraji počínaje a novým terminálem letiště v Pardubicích konče. Z tohoto důvodu máme zájem, abychom turisty, kteří využijí letiště v Pardubicích, dostali na zajímavá místa v obou krajích. To je společný cíl nás obou radních. 

 

10:24:54

Dotaz: Byl jste aktivním judistou. Pokračujete v tom?

Pavel Hečko: Judo je moji srdeční záležitosti jíž od základní školy. Škoda jen, že v současné době nemohu této zálibě věnovat tolik času jako doposud. Přesto má aktivita v oddíle Judo klub Broumov je převážně organizační, a to ve vztahu k pořádání různých turnajů a ostatních sportovních aktivit oddílů, jako je například tábor, soustředění apod. Věřím, že i přes narůstající věk se do tělocvičny opět aktivně vrátím, protože je řada závodů přímo určených pro veterány.

10:22:03

Dotaz: Dobrý den, pane Hečko. V současné době jste radním kraje a máte na starosti cestovní ruch, rozvoj regionu a evropské granty. Zároveň jste již několik období místostarostou města Meziměstí. Co jste v tomto funkčním období jako místostarosta dokázal a kolik jste sehnal finančních prostředků a co jste za ně vybudovali, když máte na starosti teď celý náš kraj?mohou vytvářet například spoluúčast na projektech města, služeb, aplikací atd. Špičan,Meziměstí

Pavel Hečko: V pozici místostarosty města Meziměstí jsem od roku 2003 a to společně se stávající paní starostkou, se kterou tvoříme funkční tandem. Vzhledem k tomu, že město Meziměstí má cca 2500 obyvatel, máme i velice omezené rozpočtové možnosti, protože financujeme školky, školu a řadu dalších komunálních záležitostí. Z tohoto důvodu jsme zvolili taktiku získávání finančních prostředků do rozpočtu města, a to především čerpáním dotačních titulů. Za tato čtyři volební období se nám podařilo na dotačních prostředních získat částku převyšující 250 milionů korun. Jako největší úspěchy v tomto dotačním systému považujeme získání dotace na koupaliště, cca 85 mil. korun, zdravotní středisko, cca 35 mil. korun, sportoviště, cca 18 mil. korun, dále jsme zateplili školy, školky, hasičskou zbrojnici a v současné době zateplujeme i pečovatelák. Není to jen moje zásluha, ale je to práce celého týmu spolupracovníků, které spolu s paní starostkou kolem sebe máme.

10:16:25

Dotaz: Dále by mne pro upřesnění zajímalo, zda jsou, nebo budou ze strany města zavedena otevřená data, kdy města dávají svým obyvatelům k dispozici informace a ti na jejich základě mohou vytvářet například spoluúčast na projektech města, služeb, aplikací atd. Špičan,Meziměstí

Pavel Hečko: V této souvislosti město požádalo o dotaci u projektu Smart cities a očekáváme zavedení aplikací pro občany, které umožní přístup a zjednoduší přístup k datům, která mohou být následně městem Meziměstí poskytována. Očekáváme od tohoto projektu nový přístup k otevřenosti města vůči občanům díky moderním aplikacím.

10:14:25

Dotaz: Kolik peněz z evropských grantů se vyčerpalo za rok 2017 v KHK? Děkuji za odpověď. 

Pavel Hečko: V tuto chvíli nemůžeme říct přesné číslo vzhledem k tomu, že evropské dotace se čerpají napříč jednotlivými rezorty jako zdravotnictví, školství, životní prostředí či doprava. A vzhledem k realizaci jednotlivých projektů nelze výši přesně určit, ale určitě se pohybujeme v řádech miliard.

10:12:21

Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mne pro upřesnění,z jakého důvodu je budován kruhový objezd v Meziměstí. Zdali z důvodu bezpečnosti, propustnosti, nebo jako architektonický prvek. Zdali byla provedena statistika nehodovosti a průjezdnosti vozidel. Špičan, Meziměstí

Pavel Hečko: Kruhový objezd je budován v rámci rekonstrukce komunikace v úseku Starostín – Broumov. Jedná se o novou dispozici křižovatky ve středu města Meziměstí s ohledem především na bezpečnost chodců a zlepšení dopravního komfortu pro řidiče nákladních a osobních aut. Do této doby byla stávající křižovatka problémovým místem ohledně dání přednosti v jízdě především pro polské řidiče a turisty z ostatních zemí. 

Ohledně statistiky nehodnosti a průjezdnosti je možné informace čerpat u správce komunikace, kterou je Královéhradecký kraj. V tuto chvíli nemám přesné informace, ale není problém je případně zjistit.

10:07:35

Dotaz: Dobrý den pane radní, jak vnímáte, že náš kraj je v podpoře sportu jedním z nejslabších v rámci ČR. Samozřejmě vím, že kraj má jiné důležité priority (silnice, školy, nemocnice, sociální oblast), ale nezasloužil by si sport přeci jenom více prostředků a třeba i investičních. Děkuji za odpověď. 

Pavel Hečko: Jedná se celkem o komplikovanou otázku. Z mého pohledu musím uvést, že jsem působil 4 roky ve sportovním výboru Královéhradeckého kraje a dostal jsem se k řadě informací ohledně financování sportu především ze státního rozpočtu. Myslím si, že Královéhradecký kraj v tuto chvíli zaujímá velice důležitou roli ve financování sportovních oddílů i nad úkor státního rozpočtu. Pokud není kraj na špici v celorepublikovém měřítku ohledně financování sportu, je to dané prioritami při rozdělování rozpočtu. Snahou je, jak moji, tak mých kolegů, rozpočet do sportovních dotací posilovat, ale v souladu s možnostmi krajského rozpočtu. Pevně věřím, že tato situace se v dalších letech razantně změní.

10:04:21

Pavel Hečko: Dobrý den, chtěl bych popřát všem čtenářům krásné dopoledne se vzpomínkou na včerejší déšť a ochlazení. Díky příznivému ochlazení čekám i příznivé otázky.

10:01:52

On-line chat s Pavlem Hečkem začíná v 10:00 hodin.